VÝUKOVÉ PROGRAMY

Němčina pro školáky 5 TS0015

12d114
30%
SLEVA
3 868,-


Cena s DPH:
5 525,-Kč
Akční cena -30%:
3 868,- Kč
Koupit

Popis

Němčina pro školáky 5 je předposledním dílem úspěšné šestidílné řady programů pro výuku němčiny na školách. Mezi její hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, snadné zařazení do ŠVP, interaktivita a unikátní rozsah procvičované látky. Svým obsahem plně pokrývá výuku němčiny na ZŠ. Přestože je toto CD určeno především pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, lze jej s úspěchem použít i na středních odborných školách a učilištích.

CD je zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu.Slovní zásoba programu vychází z pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Němčina pro 8. ročník základní školy - Maroušková, Pingpong Neu 2, Wer? Wie? Was? 3 - 2. polovina, Das Deutschmobil 3 - 2. polovina, Heute haben wir Deutsch 4). Vyučující si velmi snadno vytvoří učební lekci v souladu s učebnicí, kterou při výuce užívá.

V části Gramatika je v interaktivních cvičeních připraveno přes 2200 vět, na nichž si žáci důkladně procvičí hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícím 5. roku výuky. Věty jsou rozděleny do 64 kategorií (skloňování podstatných a přídavných jmen, perfektum a préteritum pravidelných a nepravidelných sloves, směrová příslovce, dělení slov, řadové číslovky, vedlejší věty časové, stupňování přídavných jmen a příslovcí, předložkové vazby sloves aj.).

V modulu Tematické okruhy je přichystáno více než 400 slovíček uspořádaných do 19 tematicky zaměřených částí (lidské tělo, oblečení, popis osoby, povahové rysy, rodina, nemoci, film, sport, v restauraci, v kanceláři aj.).

V části Porozumění si žáci procvičí svoji schopnost porozumět a reagovat na mluvenou nebo psanou němčinu. Celkem je připraveno 17 interaktivně zpracovaných kreslených témat (charakteristika osoby, rodinné vztahy, nakupování, TV program, oblečení, Berlín, německá města, povolání aj.).

Program ve dvou modulech umožňuje i nácvik správné výslovnosti slovíček a vět použitých v programu. Tiskový modul umožňuje vyučujícímu snadné vytištění cvičení zaměřených na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Možné jsou i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu program umožňuje tisk pracovních listů se správným řešením.

Minimální (doporučená) konfigurace:
Operační systém: MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ
Procesor: Pentium 100 MHz
Paměť: 16 MB RAM
Grafická karta: Podporující zobrazení 256 barev
Ostatní: Myš, zvuková karta, CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika

Vhodné pro:
Pro druhý stupeň ZŠ/SŠ

Kód výrobku:
(A) TS20429
(B) TS20445